free mobile website builder

10. međunarodna Konferencija HIIR-a

Od pogleda u prošlost do strateškog partnerstva za budućnost
Vodice, 12. - 14. travnja 2018. godine

Hrvatski institut internih revizora, nastavljajući dosadašnju uspješnu praksu, organizira 10., jubilarnu, međunarodnu godišnju konferenciju internih revizora.
Uzimajući u obzir nove regulatorne zahtjeve, a posebice one vezane uz novu Uredbu o zaštiti osobnih podataka, novi Zakon o reviziji, novi Zakon o platnom prometu, sve veće rizike digitalne ekonomije, te potrebu za inovativnošću i agilnošću u poslovanju, nužnost stalnog unapređenja, učenja i stjecanja novih kompetencija postaje sve značajnija.

Interna revizije suočena je danas s rastućim očekivanjima, ali i brojem korisnika njenih usluga. Današnji dionici očekuju da pogledom u prošlost pružimo uvjerenje da sustav internih kontrola funkcionira na zadovoljavajući način, dok istodobno očekuju i savjete usmjerene poboljšanjima u operativnom poslovanju, kao i predviđanja budućnosti i strateško partnerstvo. 


Cilj je ovogodišnje Konferencije, kroz 40-tak predavanja, omogućiti svim sudionicima, stjecanje novih znanja i informacija o raznovrsnim i aktualnim pitanjima kao i razmjenu iskustava s kolegicama i kolegama iz različitih zemalja i organizacija. Upravo je stjecanje znanja razmjenom s kolegama i osnovna premisa globalnog Instituta internih revizora te su u tom svjetlu i svi naši predavači volonteri koji razmjenjujući svoja znanja i iskustvo doprinose kako osobnom razvoju svakog revizora, tako i razvoju profesije interne revizije u Hrvatskoj.


Na Konferenciji, kao predavači, uz praktičare interne revizije iz Hrvatske sudjeluju i kolege iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, predstavnici akademske zajednice, eksterni revizori te predstavnici regulatora.


Po prvi puta u sklopu konferencije organizirat ćemo i okrugli stol na temu „Jedan dan u životu glavnog internog revizora“ gdje će svoja iskustva u organizaciji funkcije interne revizije, provođenju njenih aktivnosti i usklađivanju sa svim obavezama Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja, sa svim sudionicima podijeliti glavni revizori Hrvatskog telekoma, Podravske banke, Mercury Processing Services International, INE i Koprivničko-križevačke županije.


Tijekom konferencije sudionici će imati priliku sudjelovati i na CaseWare IDEA demo radionicama, a biti će omogućena i nabavka ovog korisnog alata po posebnim uvjetima.


I na kraju, ne manje važno, svi sudionici konferencije ostvaruju 13 CPE bodova.